Innstillinger for lyd og bilde i Altibox TV

Slik endrer du innstillinger for lyd og bilde

Trykk på Altibox-knappen på fjernkontrollen. Bla deg bortover med pilknappene til du kommer til Innstillinger, trykk OK.

Det finnes 3 forskjellige lydmodus under innstillinger:

Stereo: Dekoder sender kun ut et stereosignal. Lydvolum kan kontrolleres fra dekoder.

Dolby Digital: Dekoder sender ut et Dolby Digital signal der det finnes stereo eller 5.1 Digital Surround. Lydvolumet styres da på Digital Receiver eller tv/lydplanke.

Beste tilgjengelige kvalitet: Dekoder undersøker med tv/forsterker og velger den mest optimale signalkilden som kan mottas.

Automatisk bildeprosessering under Innstillinger er en samling av bildeprosesseringsfunksjoner på dekoder som kan forbedre bildet på eldre tv-apparater. På de fleste nye tv-er er dette allerede standard fra produsent. Dersom du ønsker et ukorrigert og mest mulig kildetro bilde, kan automatisk bildeprosessering slås av, også på tv-en.

Velg ønsket lydformat og vekreft med OK.

Trykk på tv-knappen for å avslutte og vende tilbake til det ordinære tv-bildet igjen.