Slik skjuler du kanaler fra listen

Hvordan skjule tv-kanaler?

Ønsker du å skjule kanaler fra din oversikt, går du til denne menyen under <Innstillinger>.

Trykk på ALTIBOX-KNAPPEN på fjernkontrollen. Bla deg bortover med PILKNAPPENE til du kommer til <Innstillinger>. Trykk OK.

Velg <Kanaler>. Markér <Skjul tv-kanaler>. Trykk OK.
Tast inn din 4-sifrede Altibox PIN-kode med TALLKNAPPENE. Velg med PILKNAPPENE kanalen du ønsker å skjule. Bekreft med OK. Kanalene blir markert med et hvitt kryss.

Vil du hente frem igjen en skjult kanal, navigerer du til denne, trykker OK, og det hvite krysset forsvinner.

Trykk på TV-KNAPPEN for å avslutte og vende tilbake til det ordinære tv-bildet igjen.