Slik velger du undertekster på Altibox TV

Slik velger du undertekster

Hvilke undertekster som er tilgengelige, varierer med kanal og program.

Trykk på Altibox-knappen på fjernkontrollen bla deg bortover med pilknappene til du kommer til innstillinger, og trykk OK. Velg Språk og tekstvalg og trykk OK.

Standard undertekster kan settes til på eller av. Et tredje alternativ er nedsatt hørsel. Da vil dekoderen alltid lete etter undertekster for hørselshemmede og vise disse tekstene, dersom de finnes.

Ønsket status settes med pilknappene og bekreftes med OK.

Trykk på tv-knappen for å avslutte og vende tilbake til det ordinære tv-bildet igjen.