Hopp til hovedinnholdet

Norge er verdensledende på nettlinjer

Det er lett å tenke at alle har gode nok nettlinjer – men det er bare til du har kontordag i Houston og Skyper med Singapore.

30. mars 2017

Jan Andre Asmarvik er ansvarlig for at IT og kommunikasjon fungerer som det skal i Global Maritime. Selskapet leverer konsulenttjenester som spenner over de aller fleste områder innen marin offshore, og opererer i hele verden. Oppgaven er av det voksne slaget i et selskap med lokasjoner i 16 land, hvor all IT styres fra Norge.

– Stabilitet er det aller viktigste for oss. Nå innfører vi felles systemer for alle landene, og vi har utviklet en egen cloud first-strategi for å få alt til å fungere optimalt, forteller han.

Det viste seg imidlertid tidlig at mye vi tar for gitt her i landet ikke nødvendigvis er så enkelt «der ute».

 

Kan være krevende å få til moderne cloud-strategi

– Det som raskt ble åpenbart da vi begynte på denne jobben er hvor langt fremme Norge ligger når det gjelder nettlinjer. Tidligere har jeg ofte tenkt at det er godt nok nett overalt, men etter selv å ha jobbet fra kontorene våre i Houston og andre steder oppdaget jeg hva dårlig infrastruktur og hastighet kan bety, forteller han.

Med varierende kvalitet på linjene viste stabilitet seg å bli en alvorlig utfordring, og å implementere en moderne cloud-strategi på et kontor hvor fem megabit per sekund var høyeste mulige hastighet viste seg å være svært krevende.

– På Stavanger-kontoret har vi en fiberlinje på 300 megabit per sekund, og vi har aldri hatt nedetid. Uten denne stabiliteten og hastigheten ville det i praksis ikke vært mulig å ta backup slik vi gjør. Når du videre har lagringen din i skyen, og skal sitte og åpne skybaserte filer, er du avhengig av gode internettlinjer, sier IT-sjefen.

På Stavanger-kontoret har vi en fiberlinje på 300 megabit per sekund, og vi har aldri hatt nedetid.

– Utrolig viktig med stabilt nett

En av fordelene Global Maritime ser med skybaserte nettløsninger i en internasjonal organisasjon er at det reduserer behovet for lokalisert infrastruktur i forskjellige verdensdeler.

Selskapets ingeniører, som jobber med svært store arbeidsfiler, har fortsatt behov for noe lokal lagring – men er avhengige av gode nettlinjer både for å samarbeide mellom kontorene og for å bruke webapplikasjoner, for eksempel for prosjektstyring.

– Som et konsulentfirma, som lever av timer, er det avgjørende at vi alltid har mulighet til å gjøre jobben vår. Derfor er det utrolig viktig med stabilt nett, uansett om det er små PDF-rapporter, store kjørefiler eller bare Skype-samtaler vi har bruk for til enhver tid. Nettet må fungere, og det er noe som gjelder uansett hvilken bransje du jobber i, avslutter Asmarvik.

GlobalMaritime-image2