Hopp til hovedinnholdet

Nidarosdomen i Trondheim, foto: Den norske kirke

Altibox Bedrift valgt som største bredbåndsleverandør til kirker over hele Norge

Evnen til å møte lokale behov, finne synergier og presse pris i utbyggingsprosjekter gjør Altibox til en ideell bredbåndsleverandør til Kirkepartner. De leverer IKT-tjenester til kirkens 420 organisasjoner over hele Norge.

21. oktober 2021

- Det er vanskelig å levere fiberlinjer til kirkene, for de er ofte omgitt av store kirkegårder med vernet grunn. Dette har Altibox klart å håndtere, forteller Terje Hansen. Han er IKT-driftsleder for Kirkepartner, som leverer tjenester til de 420 organisasjonene som Den norske kirke består av.

Altibox er én av fem nasjonale leverandører av nettverkstjenester til kirken, og med nesten 40 prosent dekning er Altibox akkurat så vidt den største leverandøren.

kirkepartner kundecase altibox bedrift premium
Kirkepartner leverer felles IKT-tjenester i skyen til 420 kirke-organisasjoner i hele Norge, noe som krever gode datalinjer. Foto: Kirkepartner

- Da vi gikk ut med offentlig anbud på bredbåndstjenester til kirken i 2019, hadde vi to viktige krav: Dekningsgrad i hele landet og pris, forteller Hansen. Altibox kom godt ut på priskriteriet, men enda viktigere var dekningsgraden.

- Den største fordelen med Altibox sett fra vårt ståsted, er partnerskapet med lokale Altibox-leverandører som bygger ut fiber. Fordi kirken er til stede overalt der folk bor over hele Norge, har Altibox et stort konkurransefortrinn.

Altibox kom godt ut på priskriteriet, men enda viktigere var dekningsgraden.

Terje Hansen, Kirkepartner

Liten nedetid - stabil hastighet

Kirkepartner sin rolle er å samle enhetene i Den norske kirke til ett IKT-rike, med felles verktøy for alle medarbeidere og likt servicenivå til alle. Dette stiller store krav til god infrastruktur – et godt bredbånd som er stabilt og raskt alle steder.

- Altibox har gitt oss tilpasset servicenivå (SLA) på alle linjene, og vi opplever god redundans med lite nedetid, sier Hansen. Nedstengningen under pandemien har ført til at kirker over hele landet har strømmet gudstjenester og arrangementer digitalt, noe som ifølge Hansen har vært uproblematisk.

- Vi har en egen servicedesk som førstelinje mot brukerne, før vi eventuelt eskalerer saker til bredbåndsleverandør. Det har vært veldig lite pågang av klager, konstaterer Hansen.

Vinje Kyrkje, foto: Kirkesøk
Vinje Kyrkje, foto: Kirkesøk

Fordi kirken er til stede overalt der folk bor over hele Norge, har Altibox et stort konkurransefortrinn.

Terje Hansen, Kirkepartner

Viktig med lokal tilstedeværelse

Grunnprinsippet for Kirkepartner sine IKT-leveranser er å tilby et virtuelt skrivebord hvor alle medarbeiderne i Den norske kirke kan logge seg på og benytte applikasjoner de har behov for. Noen av ressursene ligger i Kirkepartner sitt eget datasenter, men stadig mer flyttes ut i offentlige skytjenester.

- Generelt trenger vi bredbånd til stadig mer av det vi gjør, sier Hansen. Han mener samarbeidet med Altibox gir mange fordeler.

- Det er absolutt et hyggelig samarbeid. Vi vil oppfordre Altibox til å fortsette den strategien dere har, med fokus på utbygging, tilstedeværelse både i byene og rundt om i landet, og ikke minst det apparatet dere har for å prise utbyggingsprosjekter og dra inn partnere og andre potensielle kunder i hvert prosjekt, noe som får ned prisene. Det setter vi pris på, sier Hansen.

– Den største fordelen med Altibox sett fra vårt ståsted, er partnerskapet med lokale Altibox-leverandører som bygger ut fiber.

Terje Hansen, Kirkepartner

Ledergruppen i Kirkepartner, f.v. Knut Riksen jr., Nina Wang, Ole Kristian Klevstrand, daglig leder Inge Mauseth og driftssjef Terje Hansen. (Foto: Kirkepartner)
Ledergruppen i Kirkepartner, f.v. Knut Riksen jr., Nina Wang, Ole Kristian Klevstrand, daglig leder Inge Mauseth og driftssjef Terje Hansen. (Foto: Kirkepartner)