Hopp til hovedinnholdet

Lofotkraft Bredbånd-sjef Espen Thorvaldsen har nesten 100 prosent bredbåndsdekning i regionen - og ser videre mot Vesterålen.

Lofoten leder nasjonal digitalisering

Med drahjelp fra Altibox går Lofotkraft og Vesterålskraft i front for den digitale utviklingen i Norge og Skandinavia. Fiberdekningen er allerede 100 % i flere av regionens kommuner – og 5G og IoT står på planen. 

24. januar 2023

Lofotkraft sitt kjøp av 46 prosent av aksjene i Vesterålskraft-konsernet har satt regionen på kartet som Norges mest offensive i den digitale utviklingen. Med Altibox som partner har de to bredbåndsselskapene kommet opp i nærmere 15.000 fiberkunder samlet, av dem 1100 bedrifter. Målet er å fortsette veksten – om enn i lavere volum nå som mange husstander og bedrifter er Altibox-kunder.  

- Vi har full fiberdekning i store deler av Lofoten, sier Espen Thorvaldsen, Daglig leder i Lofotkraft Bredbånd. Det gjenstår fortsatt noen områder som er en utfordring, men kombinasjonen av tilskuddsmidler og kommende utbygging av 5G/fast trådløst bredbånd (FTB) kan bidra til at disse områdene får et fullverdig internettilbud, ifølge Thorvaldsen. 

Bygger for digital framtid

Den siste tiden har konsernet Lofotkraft og Sortland kommune ligget i tvist om hvem som har forkjøpsrett til 188 aksjer i Vesterålskraft. I høst avgjorde Midtre Hålogaland tingrett at Lofotkraft ikke skulle ha forkjøpsrett. Lofotkraft valgte å anke til Hålogaland lagmannsrett, som har berammet saken til 8. februar.  

- Uavhengig at utfallet av ankesaken vil Lofotkraft Bredbånd og Vesterålskraft Bredbånd arbeide videre for at både Lofoten og Vesterålen vil lede an i den digitale utviklingen gjennom også å bygge ut 5G og FTB. Thorvaldsen er klar på at Lofotkraft Bredbånd og Vesterålskraft Bredbånd har jobbet langsiktig med svært gode resultater for samfunnet i Lofoten og Vesterålen – resultater som selskapene nå ønsker å bygge videre på for hele regionen.  

Dersom lagmannsrettens dom ikke skulle gå i favør av Lofotkraft, vil selskapet fortsatt være en betydelig eier av konsernet Vesterålskraft. 

- Det gir oss mulighet til å utvikle gode samarbeidsløsninger for de to bredbåndsselskapene og vil styrke satsingen på 5G og FTB i de to regionene.

Tenker 5G og Altibox IoT

Lofotkraft Bredbånd har oppnådd nesten full bredbåndsdekning med optisk fiber fra Altibox. Den videre satsingen peker mot 5G-nett for fast trådløst bredbånd, samt LoRaWAN-bakkenett for Altibox sin IoT-satsing.  

- Dette er digital infrastruktur som driver samfunnsutviklingen og legger grunnlaget for framtidige generasjoner i Lofoten og Vesterålen, sier Thorvaldsen 

- Hvorvidt regionen ender opp med en fusjon av bredbåndselskapene eller ikke, er uansett mindre viktig enn den store kampen for framtiden. Å ruste regionen for en digital framtid, det er den oppgaven alle vi i Lofotkraft og Vesterålskraft fokuserer på, sier Thorvaldsen.  

Bakgrunn:  Styrker markedsposisjonen i Lofoten og Vesterålen 

Altibox styrker sin allerede suverene posisjon i Lofoten og Vesterålen, som tross vanskelig geografi har landets beste bredbåndsdekning etter kjempeutbygging fra partnerskapet.  

Les mer om Altibox Bedrift Premium

Kontakt Altibox der du er

De to Altibox partnerne, Vesterålskraft Bredbånd og Lofotkraft Bredbånd, videreutvikler nå samarbeidet for felles digital utvikling av regionen.  

Ifølge nyhetskanalen Telecom Revy har Lofoten rike tradisjoner for telekommunikasjon. Verdens andre trådløse telegraflinje ble opprettet mellom Sørvågen og Røst – i 1906. I juni -69 kom det første vedtaket om utbygging av et nordisk mobilnett (NMT) etter benkeforslag på et møte i Kabelvåg i Lofoten. Mobilnettet åpnet i 1981 og gjorde det mulig for Ericsson og Nokia å ta ledelsen på den globale mobilscenen.  

Dagens dekning av Altibox fiberbredbånd viser hvor regionen står i teleutviklingen: Kommunene ytterst i Lofoten; Røst, Værøy og Moskenes har tilnærmet 100 prosent fiberdekning, mens Flakstad, Vestvågøy og Vågan har mellom 90 og 100 prosent dekning.   

Nabopartner Vesterålskraft Bredbånd har bygget ut fiber siden 2004 i kommunene Bø, Sortland og Øksnes. Dekningsgraden har passert 80 prosent – et svært høyt tall geografien tatt i betraktning. Det har kostet tid, krefter og finansiering å legge fiberoptisk kabel til en spredt bosetting i Vesterålen. I fjor ferdigstilte Vesterålskraft Bredbånd bredbåndsdekning til en av landets mest spektakulære destinasjoner: Litløy fyr på Litløya i havgapet vest for Bø. 

Relaterte saker:

Tech-Nerdene i Ixys møter fremtiden

Gasellebedriften har styrket sin data- og nettverkssikkerhet med fiber og sikkerhetsløsninger fra Altibox Bedrift.

Les mer

Den digitale portalen mellom Trolltunga og verden

– For oss er pålitelig og stabilt wifi viktigst, forteller hotellinnehaver Olav Leiv Strand fra Trolltunga Guesthouse.

Les mer

Laster opp én terabyte i døgnet på Altibox Bedrift-fiber

Lofotkraft Bredbånd: Når CP-rammede Harald Riise tar pull-ups i rullestol på Svolværgeita, eksploderer trafikken fra Lofoten Film Collective, som trenger terabyte-kapasitet for å tilfredsstille verdens behov for film og bilder fra Lofoten.

Les mer