Unngå svartelisting

Kundeservice E-post Svartelisting

Unngå svartelisting av e-post

Opplever man at e-post blir avvist av e-postserveren til Altibox (mx1.altibox.net), kan man ha blitt svartelistet.

Et typisk scenario er at en bedrift sender ut nyhetsbrev som blir rapportert som spam av andre Altibox-kunder. Slike masseutsendelser kan resultere i så mange spamrapporter at serveren svartelister avsenderen.

For å oppheve svartelisting må bedriften ta kontakt med sin lokale Altibox-leverandør. Vennligst ta vare på e-posten som kom i retur fra e-postserveren, ettersom denne inneholder relevant informasjon.

Er bedriften en nasjonal bedrift med flere avdelingskontor, leverandør eller operatør kan dere kontakte oss her.