Endring av kundeforhold

Gjør endringer på kundeforholdet ditt

Du må kontakte kundeservice for å utføre de fleste endringer på bedriftens kundeforhold. Du kan spare mye tid på å finne frem følgende informasjon før du tar kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst.

 

Eierskifte

  • Adressen hvor Altibox-abonnementet skal endres
  • Navn og org.nr. på nåværende og ny eier
  • Kontaktinformasjon til ny eier (epost og telefon)

Fusjon

  • Navn og org.nr. på berørte bedrifter
  • Endringer i leverings- og fakturaadresse
  • Dato for endring
  • Vurdering av nytt behov

Ta kontakt med din lokale forhandler.

Er bedriften en nasjonal bedrift med flere avdelingskontor, leverandør eller operatør kan dere kontakte oss her.