Altibox Smartby

Altibox gjør Norge smartere

Altibox bygger sammen med lokale partnere et landsdekkende sensornettverk. Disse sensorene samler inn data og sender informasjon som både mennesker og kommuner kan nyte godt av.

Foto: Knut Opeide, Statens Vegvesen
32792421953_77b6d7dcc3_k

Smarte byer

Altibox-partnerskapet ønsker å bidra til lokal verdiskapning ved å bygge ny infrastruktur og tilby smartbytjenester. En viktig byggekloss i smartbyen er sensorer som kan måle og telle for eksempel støy, temperatur, luftkvalitet, ledige parkeringsplasser eller vannstand.

Teknologi som denne kalles også ‘tingenes internett’ (Internet of Things - IoT). Altibox’ entré i IoT handler altså om å lage nyttige og smarte tjenester som kan redusere kostnader og øke effektiviteten for innbyggere, kommuner og næringsliv. Og for å finne flest mulig synergier og smarte løsninger, samarbeider Altibox med lokale partnere, kunnskapsmiljø og akademia.

Les mer mer om LoRaWAN-teknologien, som muliggjør denne kommunikasjonen med sensorer.

IoT aksess

Siden høsten 2018 har Altibox og Altibox partnerskapet bygget ut LoRaWAN Sensornettverk i Norge og har per i dag dekning til over 1.000.000 husstander i 100 kommuner. LoRaWAN Sensornettverket er en naturlig forlengelse av fibernettverket med store synergier av etablert infrastruktur og utbyggingen fortsetter.

Altibox og Partnere tilbyr nå IoT Aksess som en kommersiell tjeneste,  slik at flere kan benytte Sensornettverket for egne sensorer.  Altibox og Partnere drifter og overvåker sensornettverket som også benyttes til leveranse av egne tjenester som blant annet badetassen. 

IoT aksess er kombinasjon av sensorkommunikasjon,  sensornettverk og IoT Plattform.  I vår IoT plattform dekodes sensordata  slik at dataene er ferdig tolket og strukturert.  API for utveksling gjøres via etablerte integrasjonsprotokoller.

IMG_2330

Badetassen er et eksempel på en sensortjeneste som bruker LoRa nettverket. Badetassen sender data hver halvtime til et eget grensesnitt. Badetassen ble bygget for å redusere kostnader og øke effektiviteten for kommuner og næringsliv når det gjelder måling av temperaturen i vann og sjø.

IoT - Internet of Things

Teknologi som denne kalles også ‘tingenes internett’ (Internet of Things - IoT). Altibox’ entré innen IoT handler altså om å lage nyttige og smarte tjenester som kan redusere kostnader og øke effektiviteten for innbyggere, kommuner og næringsliv. Og for å finne flest mulig synergier og smarte løsninger, samarbeider Altibox med lokale partnere, kunnskapsmiljø og akademia.

LoRaWan

LoRaWan spesifikasjonen er en LPWA-nettverksprotokoll (Low Power, Wide Area) designet for å trådløst koble batteridrevne 'ting' til internett i regionale, nasjonale eller globale nettverk, og er rettet mot viktige krav til Internet of Things (IoT) som toveis kommunikasjon, end-to-end tjenester, sikkerhet, mobilitet og lokalisering.​​

 LoRaWAN er et godt alternativ til NB-IoT og har et stort antall sensorer som er basert på LoRaWAN sensorteknologi.

Bli en IoT partner

Ønsker du å bli en IoT partner? Vi ønsker nemlig å ha med deg på laget! Har du noen ytterligere spørsmål? Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller send en epost til:

Torbjørn.nilsen@altibox.no