Manuelt oppsett av nettverk med DNS, IMAP og porter

Manuelt oppsett av internett fra Altibox

Avanserte brukere som setter opp egen ruter og e-postadresser, kan benytte DNS-adresser og IMAP/SMTP-informasjon fra Altibox.

E-postservere hos Altibox

Innkommende e-posttjener: imap.altibox.no
Port: 993

Utgående e-posttjener: smtp.altibox.no
Port: 465

 

DNS-servere hos Altibox

DNS 1: 92.220.228.70

DNS 2: 109.247.114.4