Innstillinger for Wifi og hjemmenettverk

Innstillinger for Wifi og hjemmenettverk

Gå til Mine sider - Wifi og hjemmenettverk

 

Båndbredde

Våre hjemmesentraler sender på to parallelle nettverk: 2,4 GHz og 5 GHz. Du kan deaktivere ett av nettverkene, definere egne navn og passord for dem, eller slå sammen nettverkene ved å kopiere innstillingene mellom dem.

wifi-settings1

Vår anbefaling er å ikke endre standardinnstillinger, med mindre du har spesifikke behov.

Sikkerhet

Altibox anbefaler deg å benytte WPA2. Dersom dette ikke fungerer, kan du endre til WPA/WPA2 eller WPA.

Kanalvalg

Altibox anbefaler Auto for begge nettverkene 2,4 GHz og 5 GHz. Ved svakt eller ustabilt signal på 2,4 GHz-nettverket anbefaler vi å bytte manuelt til en bestemt kanal, som regel 6 eller 11. For 5 GHz-nettverket bør manuelt bytte skje til en kanal mellom 36 og 48.

Sendestyrke

Hvis du ikke ønsker at nettverket ditt skal ha lang rekkevidde, kan du sette ned sendestyrken her.

Avanserte Wifi-innstillinger

Nettverksinnstillinger

Gå til Mine sider - Wifi og hjemmenettverk

Bromodus

Bromodus deaktiverer brannmur og ruter i hjemmesentralen, slik at den bare videresender signalet til din eksterne ruter og til TV-dekoder. Vi anbefaler at du setter hjemmesentralen i bromodus dersom du har Google Nest eller Google Wifi.

Hjemmesentralen blir “usynlig” i nettverket, og vil ikke lenger fungere som trådløst aksesspunkt eller dele ut lokale IP-adresser.

Dersom du har en Altibox Wifi Pluss skal du ikke bruke bromodus.

LAN: Intern IP: Her kan du angi hvilken IP-adresse hjemmesentralen skal ha på ditt nettverk (LAN). Denne IP-adressen vil bli Standard Gateway på ditt LAN.

wifi-settings2

DHCP: Første/siste IP: Angir den første og siste IP-adressen som hjemmesentralen skal dele ut. Lease tid: Angir hvor lenge (i timer) en tildelt IP-adresse skal være gyldig før maskinen må be om en ny tildeling.

DMZ-host: Hvis man setter opp en DMZ-host, vil all trafikk som ikke allerede viderekobles via portviderekoblingsregler sendes til denne IP-adressen. NB! DMZ-host er dermed helt åpen fra internett.

Portviderekobling: Ved å sette opp portviderekobling kan man angi at trafikk fra internett mot en spesiell port, skal viderekobles til en maskin (IP-adresse) på ditt nettverk (LAN).

Brannmur

Gå til Mine sider - Wifi og hjemmenettverk

Hjemmesentralen har innebygget brannmur som beskytter dine enheter fra angrep fra internett. Denne beskytter dessverre ikke for virus og trojanere som typisk blir mottatt via mail eller websider man besøker. Vi anbefaler derfor at du laster ned et antivirus-program i tillegg til brannmuren i hjemmesentralen.

wifi-settings3