Innstillinger for Wifi og hjemmenettverk

Innstillinger for Wifi og hjemmenettverk

Gå til Mine sider - Wifi-innstillinger

Bromodus

Bromodus deaktiverer brannmur og ruter i hjemmesentralen, slik at den bare videresender signalet til din eksterne ruter og til TV-dekoder. Vi anbefaler at du setter hjemmesentralen i bromodus dersom du har Google Nest eller Google Wifi.

Hjemmesentralen blir “usynlig” i nettverket, og vil ikke lenger fungere som trådløst aksesspunkt eller dele ut lokale IP-adresser.

Dersom du har en Altibox Wifi Pluss skal du ikke bruke bromodus.

Wifi-bånd

Våre hjemmesentraler sender på to parallelle båndbredder: 2,4 GHz og 5 GHz. Du kan deaktivere ett av nettverkene, definere egne navn og passord for hvert av dem, eller slå dem sammen.

Vi anbefaler å slå wifi-båndene sammen.

Kryptering

Altibox anbefaler deg å benytte WPA2. Dersom dette ikke fungerer, kan du endre til WPA/WPA2 eller WPA.

ii1

Gå til Mine sider - Nettverksinnstillinger

DHCP: Første/siste IP: Angir den første og siste IP-adressen som hjemmesentralen skal dele ut. Leasetid angir hvor lenge (i timer) en tildelt IP-adresse skal være gyldig før maskinen må be om en ny tildeling.

DMZ-host: Hvis man setter opp en DMZ-host, vil all trafikk som ikke allerede viderekobles via portviderekoblingsregler sendes til denne IP-adressen. NB! DMZ-host er dermed helt åpen fra internett.

LAN: Intern IP: Her kan du angi hvilken IP-adresse hjemmesentralen skal ha på ditt nettverk (LAN). Denne IP-adressen vil bli Standard Gateway på ditt LAN.

ii2