Hopp til hovedinnholdet

Altibox Bedrift er Miljøfyrtårnsertifisert

Altibox Bedrift blir med denne sertifiseringen en del av et fellesskap som tar ansvar for å forme et mer bærekraftig samfunn. 

5. april 2024

F.v. Ivar Kim Røkke, Aleksander Halseth, Katrine Zetlitz Nessler, Svein Helge Dyrskog, Jarle Selstø i Altibox Bedrift var ansvarlig for å få på plass sertifiseringen.

Fokus mot fremtiden

Altibox Bedrift er Miljøfyrtårn­sertifisert

I Altibox Bedrift er vi bevisste på vår rolle som forvaltere av infrastrukturen som driver deler av næringslivet i Norge. Vår forpliktelse er å levere førsteklasses bredbåndsløsninger og pålitelige teknologitjenester, ikke bare i dag, men hver eneste dag. Mens vi legger vekt på øyeblikkets kvalitet, retter vi også vårt fokus mot fremtiden – en fremtid hvor miljøansvar og bærekraft er grunnleggende for vår virksomhet.  

Vår miljøfyrtårn-sertifisering – Et løfte om bærekraft

ivarkim-katrine-676x545

Ivar Kim Røkke og Katrine Zetlitz Nessler i Altibox Bedrift 

I den moderne digitale tidsalderen er datasikkerhet en av de mest kritiske faktorene.

Vår Miljøfyrtårn-sertifisering står som et bevis på vårt engasjement for reell bærekraft. Det bekrefter at bærekraft er en prioritert del av vår daglige drift. Altibox Bedrift blir med denne sertifiseringen en del av et fellesskap som tar ansvar for å forme et mer bærekraftig samfunn.  

 - Å være en del av en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift er mer enn bare en tittel; det er en stolthet i å være en drivkraft for endring. Dette sertifikatet representerer vårt engasjement for bærekraft, miljøvern og en sirkulær økonomi. Vi går utover å bare utføre arbeid – vi investerer i en bedre fremtid for kommende generasjoner, sier Ivar Kim Røkke som er Miljøfyrtårnansvarlig i Altibox Bedrift. 

Betydningen for kunder og partnere

Vår sertifisering er mer enn bare en attest på kvalitet; den representerer en forpliktelse til ansvar og etikk som strekker seg utover det kommersielle.

Å være en del av en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift er synonymt med et sterkt miljøengasjement, og det sender tydelige signaler om troverdighet og bærekraftig ansvar. For kunder og samarbeidspartnere innebærer dette ikke bare tillit til en organisasjon som tar aktivt ansvar for miljøet, men også et felles grunnlag for å bygge sterke, bærekraftige partnerskap.

I et stadig mer miljøbevisst marked gir denne tilknytningen også en konkurransefordel, og bekrefter ikke bare øyeblikkets forpliktelser, men en vedvarende innsats for å forme en bærekraftig fremtid.

miljofyrtarn-676x434

Altibox Bedrift tar aktivt ansvar for miljøet, men legger også et felles grunnlag for å bygge sterke, bærekraftige partnerskap.

I den moderne digitale tidsalderen er datasikkerhet en av de mest kritiske faktorene.