Statisk IP

Kundeservice Internett Statisk IP

Sette opp statisk IP

Alle enheter som skal kobles direkte i fiberutstyret, med kabel, må settes opp til å bruke statisk IP-adresse for å få tilgang til internett. Dette gjelder også egen ruter.

Se oppskrifter fra PortForward.com under:

 

Egen trådløs ruter

OBS! Hvis du benytter egen ruter, må denne settes opp med statisk ip for å kunne tildele IP-adresser på det lokale nettverket.

Følg hurtigveiledningen til ruteren din og legg inn følgende informasjon du har fått på epost fra din Altibox-leverandør:

  • IP-adresse
  • Nettmaske
  • Gateway-adresse
  • DNS 1 og DNS 2

For ytterligere hjelp til oppsett av eget utstyr, vennligst kontakt leverandøren eller produsenten av utstyret direkte.