Spørsmål & svar

Ti problemer du raskt løser selv

Her finner du løsninger på de ti vanligste problemene som meldes til vårt kundesenter. De fleste ordner du raskt selv. 

Hva er galt?

Jeg har problemer med en trådløs internettilkobling

Jeg har problemer med en kablet internettilkobling

Internetthastigheten er for lav

Tv mangler lyd og/eller bilde

Tv-portalen er utilgjengelig

Det hakker på tv

Jeg har problemer med fjernkontrollen til tv

Jeg mangler alle tjenester

Telefonen min har ikke summertone

Jeg får ikke sendt eller mottatt e-post